سازه فضاکار , سازه فضایی , space frame structure

شرکت تیپاکس تهران

سازه دوشیب از جنس گالوانیزه گرم با دهانه ۴۰ متری
Shopping Basket