سازه فضاکار , سازه فضایی , space frame structure

سینما آزادی

تهران – سینما آزادی 1386 نمای شیشه ای پله برقی با استفاده از سازه فضاکار و پوشش شیشه ونگهدارنده اسپایدر
Shopping Basket