سالن چند منظوره دیواندره

کردستان- دیوان دره 1397 سالن چند منظوره سازه فضاکار مخروطی – هرمی 8 وجهی با دهانه آزاد 53 متر با پوشش ساندویچ پانل
Shopping Basket