میدان میوه و تره بار شهرداری شهرکرد

شهرکرد- 1385 شهرداری شهر کرد- میدان میوه و تره بار سازه قوسی شکل با دهانه 30 متر و پوشش ساندویچ پانل
Shopping Basket