دانشگاه کشاورزی کرج

کرج- دانشکده کشاورزی 1386 آمفی تِیاتر و سالن اجتماعات سازه فضاکارکروی با دهانه 25 متر و پوشش ساندویچ پانل
Shopping Basket