استند فرودگاه مهرآباد

تهران – فرودگاه مهرآباد 1388 استند تعمیر و نگهداری 747 سازه فضاکار متناسب با فرم هواپیما در ابعاد و زوایای مختلف و امکان دسترسی به قسمتهای مختلف هواپیما جهت تعمیرو اورهال
Shopping Basket