مجموعه ورزشی نور

نور- استان مازندران سالن ورزشی چند منظوره شامل استخر و سونا و اداری سازه بصورت قوسی نامتقارن در طول و دهانه 30 متر با استفاده از پوشش زیپ پانل سال ساخت 1389
Shopping Basket