سازه فضاکار , سازه فضایی , space frame structure

ورزشگاه یافت آباد تهران

استادیوم یافت آباد سایبان جایگاه تماشاچیان سازه بصورت یک کنسول یکپارچه با مقطع قوسی شکل در طول 100 متر و استفاده از تکیه گاههای نقطه ای و پوشش چادر سال ساخت 1387
Shopping Basket