یافت آباد

تهران –یافت آباد 1383 پوشش خرپشته و راه پله با استفاده از سازه فضاکارمنحنی شامل سقف و دیواره از اعضا و گوی های با پوشش کروم و پوشانه پلکسی گلاس
Shopping Basket