سازه تخت

 در این سازه نیز عناصر در دو لایه موازی و در فاصله مشخصی از یکدیگر قرار میگیرندو توسط اعضای مورب که لایه ی میانی را تشکیل میدهند به یکدیگر متصل میشوند. هر یک از لایه‌ ها شبکه ‌ای از مثلث ‌ها، مربع‌ ها یا شش‌ ضلعی‌ ها را توسط پایه ‌ها یا همان فریم ‌های سازه فضاکار تشکیل می‌ دهند که در آن ممکن است برآمدگی گره‌ های یک‌ لایه با هم تداخل داشته یا نسبت به یکدیگر جابجا شوند. اعضا یا المانهای مورب  گره ‌های هر دو لایه را در جهات مختلف فضابه یکدیگر متصل  میکنند.

سازه ی تخت میتواند بصورت تک شیب از یک سمت و یا دو شیب با شکست در وسط سازه ایجاد شود که علاوه بر اینکه امکان شیب بندی و تخلیه برف و باران را فراهم میکند نیازی به استفاده از دستک جهت شیب بندی نمی باشد و با شیبی که در خود سازه ایجاد میشود این امکان فراهم میشود.

سازه فضاکار , سازه فضایی , space frame structure